YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR

Birçok yazlık sitelerde genelde Sezon başında Yönetici ve denetçi seçimi  yapılmaktadır birçok sitede yanlış bilgilendirme ve yönlendirme gereksiz tartışmalar yaratılmaktadır maalesef!

Bir kere her site sakini sahip olduğu daire sayısı kadar oya sahip,dolayısı ile kendini sitenin sahibi saymamalı

Ayrıca Yöneticilik ve Denetçilik o kadar önemli bir görev değildir.sadece genel kurullarda doğru işlerin yapılmasını temeni ediyoruz.

Sonuçta siteler bütün site sakinlerinin huzurlu bir tatil geçirmek istediği yerlerdir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz herkes kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor yorum yapıyor tartışma çıkarıyorlar.

Oysaki  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çok açık  her şey yazılı  kanun kitabı doğru ve haklı.Buna rağmen bütün görüşler geçersizdir.

 1/ YÖNETİCİ SEÇİMİ (KMK 31.madde)

Seçimlerle ilgili bazı önemli bilgiler (en son 28.11.2007 gün ve 26714 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) hatırlatma amacıyla aşağıya çıkarılmıştır

                  1/ YÖNETİCİ SEÇİMİ (KMK 31.madde)

                  OYA KATILMA:

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

 ORTAK GİDERLERE KATILMA: Kat Mülkiyeti Kanununun 20 ve 22. maddesi hükümlerine göre ana gayrimenkulün yakıt vb. ortak giderlerinden kat malikleri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça malik bulundukları bağımsız bölümün arsa payı oranında sorumlu oldukları gibi bu bağımsız bölümlerin birinde kiracı sıfatıyla oturanlarda malikle birlikte bu giderlerden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Zemin kattaki malik de asansörün bakım ve onarımı için gerekli olan masraftan payına düşeni ödemekle mükelleftir. 

Not: KMK 69/70/71’e göre Yönetim planı değişmedikçe, (bağımsız bölümlerin tamsayısının 5/4 oyunun gerekeceği düzenlenmiştir. Başka şekilde blok temsilcisi vs. atanamaz. Yasanın 66. maddesinde Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış binalar için geçerlidir.

Kısaca; önce iyi niyet, komşuluk ilişkileri, sonra kanun kitabına bakıp kararları ona göre vermek, bütün sorunları çözecektir. Bunun dışındakiler; kötü niyet, siteye nifak sokmak olarak adlandırılabilir.

Ve, böyle kişiler içinde mutlaka gereği yapılmalıdır.

YORUMLAR
Rumuz (Görünmesini istediğiniz isim)

Yorumunuz

(Yorumlarınız sistem yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
ONURKENT SİTESİ
YENİCE MAHALLESİ 30 AGUSTOS SOKAK 771/1 YENİCE ÇORLU TEKİRDAĞ / ÇORLU / TEKIRDAG
Bu içerik 1072 kez görüntülenmiştir.
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.